برنامه آموزشی دوره تخصصی نهالستان

تاریخ : ۱۹ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده برنامه آموزشی اینجا راکلیک نمایید.


عرضه سموم از طریق شرکت های دارای پروانه معتبر

تاریخ : ۱۸ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده اطلاعیه مربوطه اینجار را کلیک نمایید.


masol-fani

فراخوان ثبت نام آزمون مسؤولین فنی واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی و دامپروری

تاریخ : ۱۵ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده فراخوان اینجاراکلیک نمایید.


دومین جلسه کمیته سازماندهی مسئولین فنی واحدهای گلخانه ها و قارچ تشکیل شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

دراین جلسه مقررگردید براساس دستورالعمل ابلاغی کارشناسان فنی موجود واحدهای گلخانه و قارچ فعال دراولویت اول تشکیل پرونده داده و براساس استعلام از دفترمرکزی نسبت به مراحل آزمون و رتبه بندی اقدام شود. درخصوص واحدهای فعال که کارشناس ندارند و واحدهای جدید که به مرحله بهره برداری میرسند ازکارشناسان رتبه دار بعد از مراحل آزمون […]


img10101136

نتایج آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اعلام شد

تاریخ : ۱۳ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده نتایج آزمون اینجا را کلیک نمایید.


سوالات و پاسخنامه آزمون مسئولین فنی واحدهای گیاهپزشکی اعلام شد

تاریخ : ۱۲ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده سوالات آزمون، اینجا را کلیک نمایید.


ششمین شماره از خبرنامه الکترونیکی معاونت آموزش و فناوری سازمان مرکزی منتشرشد

تاریخ : ۱۱ دی ۱۳۹۵

برای مشاهده خبرنامه اینجا را کلیک نمایید.