فرمهای درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران حقیقی

تاریخ : ۱۹ شهریور ۱۳۸۷

جهت دریافت شرایط و مدارک مورد نیاز رتبه بندی پیمانکاران حقیقی                                          اینجا کلیک کنید 


فرمهای درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقوقی (شرکتها)

تاریخ : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

جهت دریافت فرمهای درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقوقی (شرکتها) اینجا کلیک کنید (فرم شماره ۳و۴ مشاوران حقوقی ) (فرم تعهد نامه) جهت دریافت چک لیست مدارک مورد نیاز جهت درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران اینجا کلیک نمائید


فرمهای درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقوقی (شرکتها)

تاریخ : ۱۷ شهریور ۱۳۸۷

جهت دریافت فرمهای درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران حقوقی (شرکتها) اینجا کلیک کنید (فرم شماره ۳و۴ مشاوران حقوقی ) (فرم تعهد نامه) جهت دریافت چک لیست مدارک مورد نیاز جهت درخواست تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانکاران اینجا کلیک نمائید


شرکتهای عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۱۱ تیر ۱۳۸۷

جهت در یافت فایل شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان آذربایجان غربی بر روی گزینه زبر کلیک کنید . جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید


شرکتهای عضو سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۱۱ تیر ۱۳۸۷

جهت در یافت فایل شرکتهای عضو سازمان نظام نظام مهندسی استان آذربایجان غربی بر روی گزینه زبر کلیک کنید . جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمائید


هفته جهاد کشاورزی بر کلیه کشاورزان،مسئولین ،کارشناسان،تلاشگران عرصه تولید مبارکباد

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۳۸۷

هفته جهاد کشاورزی بر کلیه کشاورزان،مسئولین ،کارشناسان،تلاشگران  عرصه تولید مبارکباد


هفته جهاد کشاورزی بر کلیه کشاورزان،مسئولین ،کارشناسان،تلاشگران عرصه تولید مبارکباد

تاریخ : ۲۲ خرداد ۱۳۸۷

هفته جهاد کشاورزی بر کلیه کشاورزان،مسئولین ،کارشناسان،تلاشگران  عرصه تولید مبارکباد


پاسخ برخی سئوالات ، ابهامات و پیشنهادات جمعی از اعضاء محترم

تاریخ : ۱۶ خرداد ۱۳۸۷

  در پاسخ برخی سئوالات ، ابهامات و پیشنهادات جمعی از اعضاء محترم موارد زیر باطلاع میرسد : ۱-     موضوع فعالیت شرکتها توسط مؤسسین شرکت انتخاب و در اساسنامه شرکت درج میگردد و هر گونه تغییرات در موضوع فعالیت شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و توسط اعضاء شرکت و از طریق دفتر ثبت شرکتها قابل […]