مصوبه شورای مرکزی در خصوص دریافتی سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء برای سال ۱۳۸۷

تاریخ : ۲۰ فروردین ۱۳۸۷

مصوبه شورای مرکزی در خصوص دریافتی سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء براساس ضوابط مندرج در قانون تأسیس و دستورالعمل های مصوب برای سال ۱۳۸۷   ردیف عنوان مبالغ دریافتی ( ریال ) ملاحظات ۱ حق عضویت اعضای حقیقی ( لیسانس ) ۷۰.۰۰۰     ۲ حق عضویت اعضای حقیقی ( فوق لیسانس) ۱۳۰.۰۰۰   […]


مصوبه شورای مرکزی در خصوص دریافتی سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء برای سال ۱۳۸۷

تاریخ : ۲۰ فروردین ۱۳۸۷

مصوبه شورای مرکزی در خصوص دریافتی سازمان بابت ارائه خدمات به اعضاء براساس ضوابط مندرج در قانون تأسیس و دستورالعمل های مصوب برای سال ۱۳۸۷   ردیف عنوان مبالغ دریافتی ( ریال ) ملاحظات ۱ حق عضویت اعضای حقیقی ( لیسانس ) ۷۰.۰۰۰     ۲ حق عضویت اعضای حقیقی ( فوق لیسانس) ۱۳۰.۰۰۰   […]


جلسه احراز صلاحیت و رتبه بندی مهندسین فنی مزرعه در مورخ ۲۰/۹/۸۶ برگزار گردید

تاریخ : ۲۱ آذر ۱۳۸۶

جلسه احراز صلاحیت و رتبه بندی مهندسین فنی مزرعه در مورخ ۲۰/۹/۸۶ برگزار گردید در این جلسه ۴ پرونده اشخاص حقیقی و۱۶ پرونده اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد ۴ شخص حقیقی و ۱۱ شرکت به شرح ذیل موفق به اخذ رتبه گردیدند . ۱- شرکت تلاش سبز آذربایجان – رتبه […]


برگزاری ذوره های آموزشی تخصصی زراعت

تاریخ : ۱۴ بهمن ۱۳۸۵

دوره آموزشی تخصصی زراعت غلات ، زراعت علوفه و زراعت چغندرقند به ترتیب در تاریخهای ۱۸/۹/۸۵ لغایت ۲۳/۹/۸۵ ، ۲۶/۹/۸۵ لغایت ۷/۱۰/۸۵ و ۳۰/۱۰/۸۵ لغایت ۵/۱۱/۸۵ و با حضور ۴۳ ، ۳۶ و ۴۰ نفر از اعضاء این سازمان در محل سالن آموزشی سازمان نظام مهندسی استان برگزار و در آخر هر دوره آزمون تخصصی به عمل […]


گزارش نهائی طرح ناظرین چغندرقند استان آذربایجان غربی در سال زراعی ۸۵-۸۴

تاریخ : ۲۷ دی ۱۳۸۵

          در سال زراعی ۸۵-۸۴ تعداد ۹ نفر کارشناس ناظر چغندرقند در مراحل کاشت و داشت و برداشت ۵/۱۴۷۱ هکتار از مزارع چغندرقند این استان را تحت نظارت خود قرار داده اند . تعداد چغندرکاران طرف قرارداد طرح ۵۶۹ نفر و متوسط نظارت برای هر ناظر ۵/۱۶۳ هکتار بوده است. ترکیب رشته تحصیلی ناظرین […]


نتایج مرحله کاشت ناظرین کلزا ، مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان در سال زراعی ۸۶-۸۵

تاریخ : ۴ دی ۱۳۸۵

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نام و نام خانوادگی سطح ابلاغ (ﻫ) سطح اجراء (سطح کاشت) (ﻫ) تعداد پیمانکار (نفر) بوکان منصور مجاور ۲۰۰ ۱۸۰ ۷۰ بوکان امیر حمه خانی ۲۰۰ ۱۸۰ ۶۰ اشنویه حاتم معروف ۱۵۰ ۱۵۰ ۸۸ اشنویه اسماعیل سید محمودیان ۱۵۰ ۱۵۰ ۷۹ مهاباد حسن جنبک ۲۰۰ ۲۲۰ ۸ شاهیندژ مجید علی محمدی […]


نتایج مرحله کاشت ناظرین کلزا ، مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان در سال زراعی ۸۶-۸۵

تاریخ : ۴ دی ۱۳۸۵

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نام و نام خانوادگی سطح ابلاغ (ﻫ) سطح اجراء (سطح کاشت) (ﻫ) تعداد پیمانکار (نفر) بوکان منصور مجاور ۲۰۰ ۱۸۰ ۷۰ بوکان امیر حمه خانی ۲۰۰ ۱۸۰ ۶۰ اشنویه حاتم معروف ۱۵۰ ۱۵۰ ۸۸ اشنویه اسماعیل سید محمودیان ۱۵۰ ۱۵۰ ۷۹ مهاباد حسن جنبک ۲۰۰ ۲۲۰ ۸ شاهیندژ مجید علی محمدی […]


نتایج مرحله برداشت ناظرین چغندرقند ، مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان در سال زراعی ۸۵-۸۴

تاریخ : ۴ دی ۱۳۸۵

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نام و نام خانوادگی سطح ابلاغ (ﻫ) سطح اجراء  (ﻫ) سطح قابل برداشت تعداد پیمانکار (نفر) راندمان در واحد سطح(تن) چالدران یوسف حاجی زاده ۱۵۰ ۲۴۰ ۱۵۰ ۷ ۵/۳۳ بوکان سید عبداله قریشی ۱۵۰ ۱۶۱ ۱۶۱ ۴۸ ۵/۶۲ ارومیه اکبر داراب زاده ۱۵۰ ۵/۱۵۲ ۱۴۴ ۱۱۵ ۵/۴۰ ارومیه بهزاد حاجی دخت […]


نتایج مرحله برداشت ناظرین چغندرقند ، مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانهای تابعه استان در سال زراعی ۸۵-۸۴

تاریخ : ۴ دی ۱۳۸۵

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نام و نام خانوادگی سطح ابلاغ (ﻫ) سطح اجراء  (ﻫ) سطح قابل برداشت تعداد پیمانکار (نفر) راندمان در واحد سطح(تن) چالدران یوسف حاجی زاده ۱۵۰ ۲۴۰ ۱۵۰ ۷ ۵/۳۳ بوکان سید عبداله قریشی ۱۵۰ ۱۶۱ ۱۶۱ ۴۸ ۵/۶۲ ارومیه اکبر داراب زاده ۱۵۰ ۵/۱۵۲ ۱۴۴ ۱۱۵ ۵/۴۰ ارومیه بهزاد حاجی دخت […]


لیست مشخصات اعضاء حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

تاریخ : ۲۱ مرداد ۱۳۸۵

نام شرکت شماره نظام شماره ثبت تاریخ ثبت نوع فعالیت تعداد متخصص شرکت تعاونی مهر پیرانشهر ۰۲۰۸۲۰۰۰۱ ۱۶۲ ۱۶/۱۱/۸۱ خدمات مشاوره ای  کشاورزی ۵ شرکت تعاونی مزرعه سبز شاهیندژ ۰۲۰۸۲۰۰۰۲ ۱۴۷ ۲۸/۱۱/۸۴ خدمات مکانیزاسیون کشاورزی ۵ شرکت تعاونی آغ چیچک ماکو ۰۲۰۸۲۰۰۰۳ ۵۸۹ ۷/۳/۸۲ تولیدی ۹ شرکت سهامی خاص رویان سبزآذربایجان ۰۲۰۸۲۰۰۰۴ ۶۲۲۰ ۲۳/۴/۸۲ خدمات […]