No Banner to display

No Banner to display


تمدیدمهلت ثبت نام ناظرین در سامانه استخدامی

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تمدید گردید .www.dhrd.agri-jahad.ir/erp


تمدیدمهلت ثبت نام ناظرین در سامانه استخدامی

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

مهلت ثبت نام تا پایان وقت اداری شنبه ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تمدید گردید .www.dhrd.agri-jahad.ir/erp


نخستین کنفرانس و نمایشگاه همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و مصر

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید .


نخستین کنفرانس و نمایشگاه همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و مصر

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید .


شرکت نمونه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ۹۰-۸۹ استان آذربایجان شرقی

تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید .


شرکت نمونه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی ۹۰-۸۹ استان آذربایجان شرقی

تاریخ : ۲۶ بهمن ۱۳۹۱

جهت دریافت فایل اینجا کلیک کنید .

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >