No Banner to display

کارگاه آموزشی نوآوری در مدیریت پس از برداشت تولیدات میوه وسبزی

تاریخ : 28 مرداد 1394

به اطلاع اعضای محترم می رساند آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی در نظر دارد با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان نوآوری در مدیریت پس از برداشت تولیدات میوه و سبزی به زبان انگلیسی در سطح ملی با دعوت از اساتید خارجی و داخلی با نظارت سازمان بهره وری آسیایی(APO) اقدام نماید.متقاضیان می توانند از طریق سایت ثبت نام به نشانی www.itvhe.ac.ir در اسرع وقت اقدام نمایند.ضمناً شرکت کنندگان بایستی به زبان انگلیسی آشنا باشند.