No Banner to display

محل برگزاری آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

تاریخ : 25 آبان 1395

به اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار می رساند آزمون در تاریخ های ۱۸ و ۱۹ آذر ماه سال جاری در محل   اصفهان- میدان آزادی(دروازه شیراز) -خیابان دانشگاه -کوچه شهید موذن صفایی (روبروی درب شمالی دانشگاه اصفهان)-مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان اصفهان (شهید فارسی) برگزار می گردد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان