نتایج جلسه کمیته رتبه بندی مورخ ۲۷/۱۲/۹۳

تاریخ : ۲۷ اسفند ۱۳۹۳

نتایج جلسه کمیته رتبه بندی مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ ردیف شماره عضویت رتبه نوع رتبه ۱ ۱۴۰۹۱۱۱۰۴۷ سه مشاور ۲ ۱۴۰۹۱۱۱۲۷۷ دو مشاور ۳ ۱۴۰۸۸۰۸۴۹۸ سه مشاور ۴ ۱۴۰۸۱۰۰۰۳۱ چهار پیمانکار ۵ ۱۴۰۸۸۰۸۳۸۹ پنح پیمانکار ۶ ۱۴۰۹۱۱۱۴۹۰ پنج پیمانکار ۷ ۱۴۰۹۳۰۱۳۶۰۱ پنج پیمانکار ۸ ۱۴۰۹۲۱۲۶۸۶ چهار پیمانکار ۹ ۱۴۰۸۷۰۷۱۱۶ پنج پیمانکار ۱۰ ۱۴۰۹۰۱۰۸۹۴ پنج پیمانکار ۱۱ ۱۴۰۸۸۰۸۶۲۲ [...]


753126

اعلام نتایج نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

تاریخ : ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

لیست قبولشدگان نهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار از سوی معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان کشور اعلام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، متعاقبا نمرات افرادی که در آزمون نهمین دوره در بخش طراحی یا اجرا قبول نشده اند، اعلام خواهد شد. جهت مشاهده [...]


images

نتایج جلسه کمیته رتبه بندی مورخ۹۳/۱۲/۲۰

تاریخ : ۲۳ اسفند ۱۳۹۳

ردیف شماره نظام مهندسی شاخص رتبه نوع رتبه ۱ ۱۴۰۹۰۱۰۸۶۲ ۵ پیمانکار حقیقی ۲ ۱۴۰۹۱۱۱۷۲۹ ۵ پیمانکار حقیقی ۳ ۱۴۰۹۳۱۳۵۱۵ ۵ پیمانکار حقیقی ۴ ۱۴۰۹۰۰۹۸۰۲ ۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۴۰۹۱۱۱۱۲۱ ۵ پیمانکار حقیقی ۶ ۱۴۰۹۲۱۳۰۲۶ ۵ پیمانکار حقیقی ۷ ۱۴۰۹۱۱۱۷۳۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۸ ۱۴۰۹۱۱۱۸۹۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۹ ۱۴۰۹۱۱۲۴۴۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۱۰ ۱۴۰۹۳۱۳۲۶۱ [...]


images

شبکه پیش آگاهی آفات و بیماریهای درختان میوه مبارزه با پسیل و کنه جوانه زیتون

تاریخ : ۱۸ اسفند ۱۳۹۳

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان و باغداران زیتون کار می رساند:  جمعیت بالای پسیل زیتون با تغذیه از شیره گیاه موجب ریزش بسیاری از گل های این محصول می گردد لذا موارد زیر توصیه می گردد زمان سمپاشی: قبل از گلدهی و با مشاهده یوره ها و شروع تشکیل تارهای پنبه ای شکل روی جوانه [...]


شرکتهای مهندسین مشاور اولین حلقه مفقوده اجرای طرحهای گلخانه ای با بازده واقعی است

تاریخ : ۱۷ اسفند ۱۳۹۳

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی آقای مهندس شهاب مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری رویش اعلام داشتند:یکی از برنامه‌ریزی های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس توسعه کشت های گلخانه ای است که هم اکنون فرآیندهای مربوط به صدور مجوزها و پروانه های واحدهای تولیدی به ویژه تولیدات گیاهی شامل تولید [...]


images

قابل توجه همکاران شرکت های تخصصی منابع طبیعی و نقشه بردار

تاریخ : ۱۶ اسفند ۱۳۹۳

به اطلاع کلیه همکاران شرکت های تخصصی منابع طبیعی و نقشه برداری می رساند که این سازمان در نظر دارد به منظور برقراری ارتباط بیشتر و همچنین برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان شرکت های نقشه برداری و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس نسبت به انتخاب نمایندگان آن شرکت ها اقدام نمایند.لذا به [...]


images

نتیجه جلسه رتبه بندی مورخ۹۳/۱۲/۱۳

تاریخ : ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

ردیف شماره عضویت رتبه نوع رتبه ۱ ۱۴۰۹۰۱۰۱۴۳ ۵ پیمانکار حقیقی ۲ ۱۴۰۸۸۰۷۸۵۳ ۳ مشاور حقیقی ۳ ۱۴۰۹۰۰۹۷۸۴ ۵ پیمانکار حقیقی ۴ ۱۴۰۸۸۰۸۰۳۹ ۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۴۰۸۶۰۵۰۶۴ ۴ پیمانکار حقیقی ۶ ۱۴۰۸۸۰۷۴۸۶ ۵ پیمانکار حقیقی ۷ ۱۴۰۸۵۰۴۲۳۹ ۵ پیمانکار حقیقی ۸ ۱۴۰۹۲۱۲۶۹۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۹ ۱۴۰۹۲۱۲۸۲۵ ۵ پیمانکار حقیقی ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۸۵۳۴ ۳ مشاور [...]


1d9e48c31f244c8

جدول برنامه های اجرایی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در سال ۱۳۹۳

تاریخ : ۱۳ اسفند ۱۳۹۳

جدول برنامه های اجرایی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در سال ۱۳۹۳ تاریخ مراسم عنوان برنامه ساعت برگزاری محل برگزاری برگزارکنندگان جمعه ۱۵/۱۲/۹۳ جشن درختکاری ۸/۳۰ ابتدای ورودی بیضا/پارک یادبود شهدا منابع طبیعی و سازمان های مردم نهاد شرکت در نماز عبادی-سیاسی جمعه ۱۱ میعادگاه نماز جمعه شیراز شنبه ۱۶/۱۲/۹۳ افتتاح نمایشگاه توانمندیهای [...]


etela

قابل توجه کلیه شرکت های تخصصی منابع طبیعی

تاریخ : ۱۱ اسفند ۱۳۹۳

به اطلاع کلیه شرکت های تخصصی منابع طبیعی که در حال حاظر توسط این سازمان به ادارات شهرستانهای تابع معرفی شده اند می رساند :به منظور هم اندیشی و بررسی مسائل ومشکلات موجود و همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحی در خصوص امورمربوطه خواهشمند است روز پنجشنبه ۹۳/۱۲/۱۴ رأس ساعت ۹ صبح در محل این [...]