No Banner to display


0

لیست اسامی اعضای حقیقی و حقوقی دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۸

تاریخ : ۲۹ دی ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۵۱۴۷۸۳ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۰۱۰۶۳۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۸۸۰۸۳۵۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۴۱۳۸۶۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۹۳۱۳۶۲۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۱۱۱۲۵۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۵۰۴۹۶۱ پیمانکار حقیقی ۴ ۸ ۱۴۰۹۰۱۰۹۲۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۸۹۰۸۹۶۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۴۱۴۲۹۱ پیمانکار حقیقی […]


untitled1

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت رتبه بندی مورخ ۹۵/۱۰/۰۷

تاریخ : ۷ دی ۱۳۹۵

  ردیف شماره نظام مهندسی رتبه ۱ ۱۴۰۹۴۱۴۴۱۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۲ ۱۴۰۹۳۱۳۸۲۸ ۵ پیمانکار حقیقی ۳ ۱۴۰۹۴۱۳۹۹۱ ۵ پیمانکار حقیقی ۴ ۱۴۰۹۱۱۱۸۳۸ ۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۴۰۹۱۱۴۶۲۷ ۵ پیمانکار حقیقی ۶ ۱۴۰۸۹۰۹۲۲۹ ۵ پیمانکار حقیقی ۷ ۱۴۰۹۲۱۲۶۵۲ ۵ پیمانکار حقیقی ۸ ۱۴۰۹۰۱۰۹۴۰ ۵ پیمانکار حقیقی ۹ ۱۴۰۹۰۰۹۹۹۸ ۵ پیمانکار حقیقی ۱۰ ۱۴۰۹۳۱۳۵۰۳ ۵ پیمانکار […]


0

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ ۹۵/۰۸/۱۱

تاریخ : ۱۱ آبان ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۹۰۸۹۵۷ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۴۱۴۰۱۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۸۹۰۸۸۷۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۸۸۰۷۳۷۹ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۸۹۰۹۳۰۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۰۱۰۰۵۸ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۹۰۹۵۶۰ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۱۱۰۹۵۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۱۱۱۸۹۸ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۷۴۴۸ پیمانکار حقیقی […]


untitled1

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه ­بندی مورخ چهارشنبه ۹۵/۰۷/۲۸

تاریخ : ۲۹ مهر ۱۳۹۵

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۱۱۲۳۰۵ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۱۱۱۱۵۹ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۹۳۱۳۸۰۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۱۱۱۲۶۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۹۲۱۲۸۰۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۳۱۳۷۱۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۶۰۶۱۶۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۳۱۳۷۳۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۳۱۳۵۹۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۷۳۱۵ پیمانکار […]


download (1)

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ ۹۵/۷/۷

تاریخ : ۱۱ مهر ۱۳۹۵

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۹۰۹۳۴۴ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۲۱۲۹۸۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۹۰۰۹۸۳۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۱۱۲۲۶۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۹۵۱۴۶۶۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۱۱۱۷۰۹ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۶۰۶۱۸۵ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۳۱۳۶۷۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۰۱۰۸۷۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۴۱۴۱۴۱ پیمانکار […]


download

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ۹۵/۵/۲۱

تاریخ : ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۱۱۲۴۱۶ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۳۱۳۲۸۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۹۲۱۲۸۱۵ پیمانکار حقیقی ۴ ۴ ۱۴۰۸۸۰۷۴۰۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۸۸۰۸۴۵۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۸۲۰۰۴۵۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۹۳۱۳۶۳۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۸۸۰۸۴۷۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۴۱۴۲۰۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۸۰۸۵۱۶ پیمانکار […]


کارشناسان حائز رتبه در کمیته تشخیص صلاحیت سازمان مورخ چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۹

تاریخ : ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۲۰۰۶۸۸ مشاورحقیقی ۳ ۲ ۱۴۰۸۲۰۱۷۸۰ مشاورحقیقی ۱ ۳ ۱۴۰۸۴۰۳۱۹۱ مشاورحقیقی ۲ ۴ ۱۴۰۹۲۱۲۶۵۸ مشاورحقیقی ۱ ۵ ۱۴۰۸۶۰۶۰۶۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۸۶۰۵۸۱۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۸۰۷۳۹۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۱۱۲۴۵۹ پیمانکارحقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۸۸۰۸۲۷۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۹۰۹۰۰۸ پیمانکار حقیقی ۴ ۱۱ ۱۴۰۹۱۱۱۹۴۵ پیمانکار […]


download

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه­ بندی مورخ چهارشنبه ۹۴/۱۱/۲۸

تاریخ : ۲۸ بهمن ۱۳۹۴

ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۸۰۸۴۸۶ مشاورحقیقی ۲ ۲ ۱۴۰۸۶۰۵۲۴۵ مشاور حقیقی ۳ ۳ ۱۴۰۸۱۰۰۴۰۶ مشاور حقیقی ۱ ۴ ۱۴۰۸۶۰۵۱۲۲ مشاور حقیقی ۳ ۵ ۱۴۰۸۷۰۷۲۶۵ مشاور حقیقی ۳ ۶ ۱۴۰۸۷۰۷۱۷۳ مشاور حقیقی ۳ ۷ ۱۴۰۹۱۱۱۴۴۹ مشاور حقیقی ۲ ۸ ۱۴۰۸۲۰۰۴۵۱ پیمانکارحقیقی ۴ ۹ ۱۴۰۹۱۲۴۴۶ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۳۱۳۳۵۱ پیمانکار حقیقی ۵ […]


images

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه ­بندی مورخ چهارشنبه ۹۴/۱۱/۷

تاریخ : ۸ بهمن ۱۳۹۴

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۹۴۱۳۸۶۷ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۹۴۱۴۲۵۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۸۲۰۰۹۶۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۳۱۳۸۰۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۸۹۰۹۴۲۷ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۹۳۱۳۵۸۸ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۸۹۰۸۷۶۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۳۱۳۵۸۸ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۸۹۰۸۷۶۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۹۳۱۳۶۰۳ پیمانکار […]


64

لیست اسامی کارشناسان دارای رتبه از کمیته تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مورخ چهارشنبه ۹۴/۱۰/۱۶

تاریخ : ۲۱ دی ۱۳۹۴

  ردیف شماره عضویت نوع رتبه شاخص رتبه ۱ ۱۴۰۸۲۰۱۲۵۹ پیمانکارحقیقی ۵ ۲ ۱۴۰۸۹۰۹۵۰۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۳ ۱۴۰۸۸۰۷۷۰۳ پیمانکار حقیقی ۵ ۴ ۱۴۰۹۳۱۳۶۶۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۵ ۱۴۰۸۹۰۹۶۹۰ پیمانکار حقیقی ۵ ۶ ۱۴۰۸۸۰۸۲۸۴ پیمانکار حقیقی ۵ ۷ ۱۴۰۹۴۱۴۱۵۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۸ ۱۴۰۹۴۱۳۹۴۱ پیمانکار حقیقی ۵ ۹ ۱۴۰۹۰۱۰۴۷۲ پیمانکار حقیقی ۵ ۱۰ ۱۴۰۸۷۰۶۷۲۴ پیمانکار […]