No Banner to display


001

کمیته مشترک بازرسی از فروشگاههای سموم برگزار شد

تاریخ : ۱۹ دی ۱۳۹۵

بمنظور تشکیل کمیته مشترک بازرسی از فروشگاههای سموم جلسه ای با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی استان ،سازمان حفظ نباتات،سازمان نظام مهندسی کشاورزی و نظام صنفی در سالن اجتماعات جهاد برگزار شد. این کمیته با هدف مدیریت و نظارت بر روند عملکرد واحدهای گیاهپزشکی و ساماندهی فروشگاههای سموم تشکیل شد،همچنین در این کمیته مقررگردید روند امحای […]