No Banner to display

کارگاه آموزشی “محاسبه قیمت تمام شده” و “بودجه ریزی برمبنای عملکرد”در دیماه برگزار می شود

تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۵

به اطلاع اعضامحترم سازمان میرسانیم:

دبیرخانه بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در نظر دارد کارگاه آموزشی”محاسبه قیمت تمام شده” و “بودجه ریزی بر مبنای عملکرد”با هدف نشر توان علمی و اجرایی کسب شده در تحقیقات بهمراه نرم افزار مربوطه در تاریخ ۲۸و۲۹ دیماه ۱۳۹۵ برگزار می نماید.

لذا از متقاضیان در خواست می شود جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سایت  www.pbbconference.ir و یا ۰۲۱۲۲۳۰۶۷۷۴/۲۲۵۰۳۴۴۰ تماس حاصل فرمایید.