No Banner to display

حضور مدیران فنی در واحدهای عملیاتی و اجرایی نقطه عطفی برای مهندسین کشاورزی

تاریخ : ۱۸ دی ۱۳۹۵

دوره آموزشی مسئولین فنی مزارع و تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی به مدت ۶۰ساعت در روز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۱۸ در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی بعثت کار خود را شروع کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با توجه به اهمیت موضوع این دوره با حضور آقایان فلاحی(مدیر کل شیلات استان)،میری(نایب رییس سازمان نظام مهندسی)،کمالی(معاون آموزش و فناوری نظام مهندسی) و علیزاده (معاون برنامه ریزی و کارآفرینی  نظام مهندسی)رسما آغاز شد.

در ابتدا کمالی ضمن خوش آمدگویی به حاضرین با اشاره به واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقاء دانش و مهارت کارشناسان و افزایش بهره وری در واحد تولید دانست،ایشان علمی سازی کشاورزی را از عوامل بهبود وضعیت تولید و درآمد بهره بردار دانستند که نهایت باعث خودکفایی کشور می شود.

کمالی تاکید کرد:موضوع اشتغال یک، موضوع چند وجهی است که اهداف و سیاست های کلان کشور به سمت ایجاد اشتغال پایدار سوق می یابد،رویکرد اصلی سازمان بهره گیری از دانش آموختگان بخش کشاورزی برای مهندسی کردن فرایند تولید است.

ایشان با توجه به تغییر وضعیت شرایط اشتغال و محدودیت منابع پایدار در کشور،رویکردها به سمت خصوصی سازی است و تنها عامل زمینه ساز اشتغال در عرصه را دانش و مهارت کارشناسان می باشد.

معاون آموزش  و فناوری سازمان نظام مهندسی الزامی نمودن حضور مدیران فنی در واحدها را نقطه عطفی برای مهندسین کشاورزی و زمینه ساز اشتغال آنان و نهایتا افزایش تولید در بخش دانست.

فلاحی(مدیر شیلات استان):ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دوره آموزشی در جهت توانمندسازی کارشناسان این بخش اذعان داشت:در حال حاضر یکی از مشکلات موجود در این بخش عدم حضور کارشناسان متعهد و متخصص است،که برگزاری چنین دوره های می تواند کمک مفید و موثری در جهت کاهش خلاء موجود باشد.

فلاحی اذعان داشت:با توجه به تغییر شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی باید بتوانیم بااستفاده از علم روز دنیا علاوه بر صرفه جویی در منابع اولیه و پایدار افزایش تولید در واحد سطح را داشته باشیم.

میری (نایب رییس سازمان نظام مهندسی):مطابق دستورالعمل ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی باید نگاه به منابع داخلی بیشتر باشد و براساس آن برنامه ریزی بر روی منابع داخلی باعث می شود  بالاترین میزان بهره وری را کسب نمود.

نائب رییس سازمان اظهار داشت: با همت بلند و برنامه های متنوع  می توان نیارها را شناسایی و برنامه ریزی اساسی و بلند مدت را در زمینه شیلات داشته باشیم.

ایشان تحول در آموزش را کلید تحرک در سازمان دانست و یادآور شد برای رسیدن به اهداف باید کمیته های فنی و تخصصی شیلات جهت تبادل اطلاعات و تجربیات تشکیل گردد .

علیزاده (معاون برنامه ریزی و کارآفرینی):در حال حاضر سازمان نظام مهندسی با داشتن ابزارهای قانونی می تواند حمایت همه جانبه خود رااز کارشناس فنی انجام دهد  اما این امر مستلزم تعهد حرفه ای و تخصصی کارشناس است.

در این راستا آموزشهای حرفه ای و مهارتی این امکان را محقق می سازد که از منابع انسانی کارآمد برخوردار شویم بطوریکه در دنیای امروز معیار پیشرفت نیز منابع انسانی است.

در پایان علیزاده شرایط احراز هویت مدیر فنی مزرعه جهت حضور در عرصه و فعالیت را بیان کرد.

00  02

01