تماس با سازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
تماس با سازمان

قزوین، چهارراه عمران، خ. شهید عباسپور، ضلع شمالی سازمان جهادکشاورزی
تلفن: ۳۳۵۳۹۷۷-۰۲۸۱
نمابر: ۳۳۵۶۶۹۱