شورای استان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
شورای استان

akbarzade

عزت الله اکبر زاده
کارشناس ارشد اصلاح نباتات
عضو و ریس شورا

——————————————————————————————

photo4-01-41

امیر میرزایی
دکتری اکولوژی زراعت
عضو شورا

مسول بخش علوم کشاورزی مرکز تحقیقات

کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

———————————————————————-

shirkhani

مجتبی شیرخانی
کارشناس ارشد دامپروری
عضو و خزانه دار شورا

————————————————————–

Omidian

اکبر امیدیان
کارشناس ارشد زراعت
عضو و دبیر شورا

——————————————————-

سیامک بیگی
نائب رییس شورا
دارای مدرک دکترا در رشته بیماری شناسی
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی ایلام
مدرس در دانشگاه ازاد

—————————————–

جعفر رضایی نیا- نایب رئیس

جعفر رضایی نیا

کارشناس رشته دامپروری

عضو شورا

———————————————————-

Zinivand

زاهد زینی وند
کارشناس ارشد گیاهپزشکی

کارمند جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر
عضو شورا

—————————————-

Tolabi

علیرضا طولابی
عضو شورا
دارای مدرک لیسانس زراعت و اصلاح نباتات
معاونت زراعت جهاد کشاورزی

——————————————————–

Morshedi

ابراهیم مرشدی
عضو شورا
دارای مدرک فوق لیسانس علفهای هرز
کارمند جهاد کشاورزی

————————————————————————————————

Mehdizadeh1

حسین مهدی زاده
دکتری ترویج
عضو شورا
معاونت پژوهشی دانشگاه ایلام

————————————————————————————————————

 Abdali

 مهندس ابدالی

کارشناس ارشد محیط زیست

معاون محیط زیست استان

عضو شورا