No Banner to display


تفاهم نامه

تاریخ : ۲۷ دی ۱۳۹۱

جلسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان با مدیریت محترم آب و خاک در روزشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶در محل مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل و موارد به شرح ذیل جهت افزایش کیفی کار و تسریع در خدمات رسانی کارشناسان و بهره برداران مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید: مدیریت […]


تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و کمیته امام خمینی(ره)

تاریخ : ۲۲ آبان ۱۳۹۱

این تفاهم نامه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، حمایت از اشتغال و توانمندسازی آنها و همچنین برونسپاری وظایف تصدی گری دستگاههای اجرایی بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و کمیته امام خمینی(ره) منعقد گردیده است. محورهای تفاهمنامه: ۱) […]


قابل توجه اعضای جویای کارسازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی

تاریخ : ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

اسفند ماه سال ۱۳۸۹ تفاهم نامه ای بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان تحقیقات آموزش  وترویج کشاورزی با هدف همکاری برای" بهره مندی از توانمندی های بالقوه و بالفعل طرفین در توسعه فناوری های ناشی از فعالیت های دانش بنیان و یافته های حاصل از اجرای طرح ها و پروژه […]


تفاهمنامه صورت پذیرفته با جهاد دانشگاهی استان

تاریخ : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰

تفاهمنامه صورت پذیرفته با جهاد دانشگاهی استان در خصوص برگزاری  همایش و گردهمایی و استفاده کارشناسان سازمان از امکانات آن مرکز و بهره مندی از تخفیفات (اردیبهشت۹۰)


تفاهمنامه های منعقده فی ما بین سازمان با سازمانها و مدیریتهای مختلف(بهمن واسفند۸۹)

تاریخ : ۲۹ مرداد ۱۳۸۷

۱- تفاهمنامه صورت پذیرفته با مدیریت امور اراضی در خصوص نحوه نظارت بر اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ و ……که توسط کارشناسان صورت خواهد گرفت.(اسفند۸۹) ۲-  تفاهمنامه صورت پذیرفته با مدیریت محترم شیلات استان در خصوص استفاده از کارشناسان شرکتهای فنی خدماتی در نظارت براستخرها ( اسفند ۸۹) ۳- تفاهمنامه صورت پذیرفته با مدیریت آب […]