No Banner to display

صدور و تمدید گواهی فعالیت طراحی ،نظارت و اجرای آبیاری تحت فشار توسط دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری

تاریخ : ۲۷ شهریور ۱۳۸۶

اطلاعیه شماره ۱۱۴ مورخ ۲۷/۶/۸۶

باطلاع کلیه مهندسین مشاور و پیمانکاران (حقوقی وحقیقی) عضو سازمان میرساند با توجه به اینکه دفتر بهبود و توسعه روشهای آبیاری گواهی فعالیت طراحی،نظارت و اجرای آبیاری تحت فشار را بر اساس آئین نامه داخلی تمدید و یا صادر می نماید که این شرکت ها ملزم به داشتن رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی و کسب موفقیت در آزمون دوره های تخصصی آبیاری تحت فشار می باشند(مهندسین مشاور:رتبه آبیاری و زهکشی یا کشاورزی و منابع طبیعی، پیمانکاران:رتبه کشاورزی و یا مهندسی آب)لذا شرکتهای دارای رتبه می توانند فرم مربوطه(شماره۱)را از مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان دریافت وپس از اخذ تائیدیه از مدیریت مزبور و همراه با مدارک مشروحه زیر به دفتر بهبود و توسعه آبیاری تحت فشار واقع در کرج کیلومتر ۷ جاده ماهدشت(مردآباد)-معاونت صنایع و امور زیربنائی ارسال نمایند:

مدارک مورد نیاز:

۱- گواهی موفقیت کارشناس مربوطه در آزمون دوره آموزشی طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار

۲- تصویر مدارک تحصیلی کارشناسان آبیاری شرکت (برابر اصل شود)

۳- گواهی پرداخت حق بیمه کارشناس آبیاری قراردادی توسط شرکت با تائید سازمان تامین اجتماعی (درصورتیکه کارشناس آبیاری عضو هیات مدیره باشد نیازی به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه نیست)

۴- گواهینامه احراز صلاحیت پیمانکاری یا مشاوره ای از سازمان مدیریت و برنامه ریزی ویا سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی (برابر اصل شود)

۵-تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت (درج در روزنامه های رسمی)

ضمنا بمنظور ایجاد فرصت جهت اخذ رتبه برای شرکتهایی که از اوایل سال ۸۴ به بعد گواهی فعالیت از سوی دفتر بهبود و توسعه آبیاری تحت فشار دریافت نموده اند اما تا کنون موفق به اخذ رتبه از طرف سازمانهای فوق الذکر نگردیده اند مقرر شده است با تقلیل سقف ظرفیت کار گواهی انان تمدید گردد که این دسته از شرکتها نیاز است فقط فرم شماره ۲ را تکمیل و ارسال دارند.ضمنا فرم های مربوطه در مدیریت آب و خاک استان موجود می باشند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان