No Banner to display

برگزاری نشست سازماندهی مسئولین فنی واحدهای تولید گلخانه ای و قارچ خوراکی

تاریخ : ۴ دی ۱۳۹۵

نشست سازماندهی مسئولین فنی واحدهای تولید گلخانه ای و قارچ خوراکی امروز شنبه مورخ ۹۵/۱۰/۴ در محل دفتر ریاست سازمان تشکیل گردید.

در این نشست مقرر گردید علاوه بر رشته های باغبانی و زراعت رشته های گیاهپزشکی و خاکشناسی نیز به عنوان مدیر فنی این واحدها معرفی گردند. همچنین کشاورزانی که دارای سابقه ۵ ساله در امر تولید میباشند پس از ارزیابی در کمیته سازماندهی این اشخاص نیاز به مدیر فنی در واحد تولید نخواهند داشت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان کرمان