No Banner to display

عضویت در سازمان نظام مهندسی چه مزایایی دارد؟

تاریخ : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰

اساس کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی همانطور که از نامش پیداست نظام بخشیدن به فعالیت های کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. جامعه مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی نظیر جامعه پزشکان پیراپزشکان، جامعه مهندسین ساختمان و معماری و … برای ارائه خدمات منظم و موثر نیاز به تشکیل این سازمان دارند. به تعبیر دیگر در واقع عملکرد این سازمان بیانگر اندیشه و استعداد مجموعه کارشناسانی است که در این سازمان عضویت پیدا نموده اند، و برای تعالی تشکل مربوط به خود و بخش کشاورزی احساس مسئولیت می نمایند.

هر فردی که عضو این سازمان می شود از مزایای زیر برخوردار خواهد شد:

۱-  به عضویت مجمع عمومی استان در می آید. یعنی می تواند در انتخاب اعضاء شورای استان،انتخاب بازرسان، تصویب سیاستها و خط مشی ها، پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آئین نامه های سازمان، مشارکت نماید.

۲-  اخذ کارت شناسایی و شماره نظام مهندسی،

۳- انجام رتبه بندی و دریافت پروانه اشتغال.

۴- مشارکت در سیاستگذاریها و برنامه ریزی های سازمان علاوه بر اختیارات اعضاء در مجمع، در قالب طرح نظام پیشنهادات.

۵- برخورداری از اولویت های بانک کشاورزی در اخذ تسهیلات بانکی، تهیه طرحهای تسهیلاتی و کارگزاری بیمه محصولات کشاورزی.

۶- تشکیل شرکتهای خدمات مشاوره یا شرکتهای خدمات اجرائی مهندسی کشاورزی.

۷- برخورداری از مشاغل غیر دولتی متناسب با رشته تحصیلی با استفاده از تفاهم نامه های منعقده

۸- برخورداری از خدمات صندوق تعاون و رفاه سازمان که خوشبختانه شعبه صندوق در استان تشکیل و در حال حاضر زمینه پرداخت انواع تسهیلات از جمله وام خرید خودرو و وام ازدواج توسط این صندوق در استان فراهم و همچنین با انعقاد قرارداد در زمینه های مختلف توسط صندوق ، علاوه بر ایجاد درآمد جهت اعضاء امکان حضور کارشناسان و  فارغ التحصیلان در اجرای این پروژه ها نیز فراهم گردیده است.

۹- استفاده از مزایای ماده ۳۲ قانون تاسیس بعنوان کارشناسان رسمی دادگستری ، که بحمدا… با مصوبه ای که هیات محترم دولت در این زمینه به تصویب رسانیده زمینه استفاده از این مزیت جهت اعضاء فراهم گردیده است.

۱۰- استفاده از برنامه های آموزشی و بازدیدهای علمی سازمان بمنظور ارتقاء دانش فنی

۱۱- برخورداری از سایر حمایت های سازمان از جمله معرفی به سازمان تامین اجتماعی جهت استفاده از مزایای بیمه تامین اجتماعی