No Banner to display


تاریخ : ۱۲ دی ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۷۱      بدینوسیله به اطلاع کلیه کارشناسان کشاورزی عضو سازمان نظام مهندسی استان می رساند دوره آموزشی توسعه روستا به مدت ۴ روز در نیمه اول اسفندماه سال ۸۵ در محل مجتمع آموزش جهاد کشاورزی استان کرمان تشکیل خواهد شد لذا از علاقمندان شرکت در دوره مذکور دعوت می شود به منظور ثبت […]


برگزاری دوره آموزشی اجرا و طراحی سیستمهای آِّبیاری تحت فشار

تاریخ : ۲ دی ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۷۰-۲/۱۰/۸۵      قابل توجه کارشناسان کشاورزی رشته آبیاری – پیرو اطلاعیه شماره ۶۹- ۲۹/۹/۸۵ به اطلاع کارشناسان رشته آبیاری متقاضی شرکت در دوره آموزشی اجرا و طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار می رساند مهلت ثبت نام و واریز وجه به حساب ۲۵۶۵ سازمان نظام مهندسی استان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه […]


برگزاری دوره آموزشی اجرا و طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار

تاریخ : ۲ دی ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۶۹ – ۲۹/۹/۸۵     بدینوسیله به اطلاع کارشناسان رشته آبیاری که قبلا به منظور شرکت در دوره آموزشی اجرا و طراحی سیستمهای آبیاری تحت فشار ثبت نام نموده و هزینه دوره را به حساب جاری ۲۵۶۵ بانک کشاورزی شعبه آزادی واریز نموده اند می رساند آموزش اجرا از تاریخ ۱۱/۱۰/۸۵ لغایت ۱۵/۱۰/۸۵ و […]


آزمون علمی -تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه ۶۸      بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء سازمان (حائز شرایط) می رساند دومین آزمون علمی – تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی در سه ماهه چهارم سالجاری بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد داوطلبان می توانند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان واقع در بلوار فارابی روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی […]


آزمون علمی -تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه ۶۸      بدینوسیله باطلاع کلیه اعضاء سازمان (حائز شرایط) می رساند دومین آزمون علمی – تخصصی متقاضیان دریافت پروانه کارشناسی رسمی در سه ماهه چهارم سالجاری بطور همزمان در سراسر کشور برگزار می گردد داوطلبان می توانند با مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان واقع در بلوار فارابی روبروی سازمان مدیریت و برنامه ریزی […]


بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۶۷      سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کرمان درنظر دارد بمنظور انجام امور اجرائی خود از خدمات شرکتهای فنی و اجرائی عضو نظام مهندسی با بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان استفاده نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۵/۹/۸۵ لغایت ۲۵/۹/۸۵ […]


بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۶۷      سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کرمان درنظر دارد بمنظور انجام امور اجرائی خود از خدمات شرکتهای فنی و اجرائی عضو نظام مهندسی با بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان استفاده نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۵/۹/۸۵ لغایت ۲۵/۹/۸۵ […]


بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۶۷      سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کرمان درنظر دارد بمنظور انجام امور اجرائی خود از خدمات شرکتهای فنی و اجرائی عضو نظام مهندسی با بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان استفاده نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۵/۹/۸۵ لغایت ۲۵/۹/۸۵ […]


بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۶۷      سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کرمان درنظر دارد بمنظور انجام امور اجرائی خود از خدمات شرکتهای فنی و اجرائی عضو نظام مهندسی با بکارگیری ۳ نفر کارشناس عضو سازمان استفاده نماید لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۵/۹/۸۵ لغایت ۲۵/۹/۸۵ […]


دریافت گواهینامه کارورزی

تاریخ : ۲۰ آذر ۱۳۸۵

اطلاعیه شماره ۶۶       بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا ءکه در طرح کارورزی سال ۸۵-۸۴ فعالیت داشته اند می رساند جهت دریافت گواهینامه مربوطه با در دست داشتن یک قطعه عکس به دفتر سازمان مراجعه نمائید. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع  طبیعی استان کرمان