برگزاری جلسه بررسی راهکارهای اشتغال اعضای رشته های منابع طبیعی

تاریخ : 16 آگوست 2015

جلسه بررسی راهکارهای اشتغال اعضای رشته های مختلف منابع طبیعی روز شنبه 24 مرداد ماه با حضور مدیر کل منابع طبیعی استان،رییس سازمان نظام مهندسی،اعضای کمیته منابع طبیعی، محیط زیست و امور زیر بنایی و تعدادی از شرکتهای منابع طبیعی  برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان در این جلسه که به منظور بحث و […]


index

اعضای کمیته تخصصی منابع طبیعی محیط زیست و امورزیربنایی

تاریخ : 4 مارس 2015

نام و نام خانوادگی                             سمت مهندس امیر گرشاسبی                      رییس کمیته مهندس فرامرز زارع سورکالی           دبیر کمیته مهندس منوچهر گرشاسبی                عضو کمیته مهندس حسن زنگنه                         عضو کمیته مهندس فرخ نظری میر عزیزی  […]