Main630.gif

فراخوان همکاری متقاضیان تدریس دوره های آموزشی نظام مهندسی

تاریخ : 2 ژوئن 2015

معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان نظام مهندسی استان از اعضای توانمند جهت تدریس دوره های آموزشی مطابق با استانداردهای آموزشی پیش بینی شده و یا پیشنهادی توسط متقاضیان تدریس (متناسب با توانمندی علمی و عملی آنان) دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند پس از مشاهده سرفصل دوره های آموزشی فرمهای پیوست را […]


amo

اعضای شورای آموزشی نظام مهندسی استان

تاریخ : 25 آوریل 2015

بر اساس مفاد آیین نامه بازآموزی و نوآموزی مستمر اعضا مصوب 1382 اعضای شورای آموزشی نظام مهندسی برای یک دوره 4 ساله فعالیت به شرح زیر تعیین شدند: حسین رضا یوسفوند                        رییس سازمان و رییس شورا آمنه نیک نیا                                   معاون آموزش و دبیر شورا هومن سالاری                                نماینده شورای نظام مهندسی […]