%d8%b0%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b0%d8%b1%db%8c

ثبت نام دوره آموزشی کاشت،داشت و برداشت ذرت بذری

تاریخ : 5 ژانویه 2017

به اطلاع اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی خصوصا مهندسینی که به فعالیتها کشاورزی در روستاها اشتغال دارند می رساند با توجه به نیاز موجود به افزایش سطح زیر کشت تولید ذرت بذری در استان و همچنین توجیه اقتصادی و بهره وری بالاتر آن نسبت به تولید ذرت دانه ای و علوفه ای؛ سازمان نظام مهندسی […]