شرایط بکارگیری نیرو در کارگزاریهای بیمه محصولات کشاورزی اعلام شد

تاریخ : 20 اکتبر 2014

شرایط بکارگیری نیروی جدید جهت کار در کارگزاریهای بیمه محصولات کشاورزی اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان طی توافقی که بین رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و مدیریت صندوق بیمه محصولات کشاورزی به عمل آمد مقرر شد از کارشناسان جویای کار کلیه رشته های کشاورزی برای گذراندن دوره های آموزشی دعوت به عمل آید.

مهندس یوسفوند در خصوص توافق انجام شده تصریح کرد: با توجه به اینکه تعدادی از کارگزاران و ارزیابان خسارت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اخیرا به استخدام سازمان جهاد کشاورزی در آمده اند  توافق شد از اعضای سازمان در همه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی جهت ثبت نام و گذراندن دوره های آموزشی لازم دعوت به عمل آید. وی در مورد شرایط بکارگیری افراد اضافه کرد پس از برگزاری کلاسهای آموزشی برای انتخاب افراد واجد صلاحیت آزمون برگزار خواهد شد و نفرات برگزیده به کارگزارن بیمه معرفی میشوند تا در قالب عقد قرار داد با شرکتهای بیمه امور مربوط به بیمه های محصولات کشاورزی، دام و طیور و … و همچنین ارزیابی خسارت محصولات را بر عهده گرفته و از بانک کشاورزی کارمزد دریافت نمایند.

لازم به ذکر است به افراد شرکت کننده در دوره آموزشی از طرف سازمان نظام مهندسی گواهی اعطا میشود.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک زیراز 28 مهر تا 5 آبان به معاونت آموزشی نظام مهندسی مراجعه نمایند.مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد.

-کارت عضویت معتبر تا پایان سال 1393(کارت عضویت هوشمند)

– فیش واریزی 100000ریال به حساب 492876928 بانک کشاورزی جهت صدور گواهی آموزشی

-یک قطعه عکس

 تاریخ برگزاری دوره مشخص نشده است.

ضوابط بکارگیری نیروهای توسط بانک کشاورزی اعمال میشود.و نظام مهندسی فقط مجری ثبت نام متقاضیان و اطلاع رسانی زمان برگزاری دوره و آزمون خواهد بود.