نحوه ثبت نام و برنامه دوره های آموزشی مسئولین فنی شیلات

تاریخ : 2 ژانویه 2017

به اطلاع کارشناسان شیلات عضو سازمان می رساند بر اساس تفاهم نامه منعقده با اداره کل شیلات استان دوره های مسئولین فنی واحدهای سردآبی و  گرم آبی مطابق با سرفصل و برنامه زمانبندی زیر  برگزار میگردد:

مشخصات دوره ها و نحوه ثبت نام:

1-عنوان دوره:مسئول فنی واحد پرورش ماهیان سردآبی

-زمان برگزاری کلاس تئوری:3 تا 7 بهمن ماه ساعت9 تا 13

-نحوه برگزاری کلاس عملی:بر اساس برنامه ریزی مشترک با اداره کل شیلات شرکت کنندگان در دوره به صورت گروهی و به تناسب محل سکونت به واحدهای پرورش ماهیان سردآبی در سطح استان معرفی و دوره را زیر نظر کارشناسان واحد طی می نمایند.

-شهریه کلاس تئوری:30000 تومان.شماره حساب 492876928 بانک کشاورزی

-هزینه کلاس عملی با فراگیران خواهد بود.

-مخاطبین دوره:کارشناسان شیلات و آبزیان

سرفصل دوره آموزشی مسئولین ماهیان سردآبی

مهلت ثبت نام:23 دیماه

پس از پایان دوره عملی و تایید گزارش کار؛به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه آموزشی مبنی بر گذراندن 70 ساعت آموزشی توسط نظام مهندسی اعطا میشود.

2-عنوان دوره:مسئول فنی واحد پرورش ماهیان گرم آبی

-زمان برگزاری کلاس تئوری:23 تا 30 بهمن ماه ساعت9 تا 13

-نحوه برگزاری کلاس عملی:بر اساس برنامه ریزی مشترک با اداره کل شیلات شرکت کنندگان در دوره به صورت گروهی و به تناسب محل سکونت به واحدهای پرورش ماهیان گرم آبی در سطح استان معرفی و دوره را زیر نظر کارشناسان واحد طی می نمایند.

-شهریه کلاس تئوری:40000 تومان.شماره حساب 492876928 بانک کشاورزی

-هزینه کلاس عملی با فراگیران خواهد بود.

-مخاطبین دوره:کارشناسان شیلات و آبزیان

سرفصل دوره آموزشی مسئولین فنی گرم آبی

-مهلت ثبت نام:14 بهمن ماه

پس از پایان دوره عملی و تایید گزارش کار؛به شرکت کنندگان در دوره گواهینامه آموزشی مبنی بر گذراندن 80 ساعت آموزشی توسط نظام مهندسی اعطا میشود.

توجه:گذراندن دوره های فوق جهت معرفی کارشناسان شیلات دارای گواهینامه رتبه بندی نظام مهندسی به واحدهای متقاضی پروانه بهره برداری الزامی بوده و برای سایر کارشناسان فاقد رتبه مفید و از عوامل امتیاز آور جهت رتبه بندی خواهد بود.

روابط عمومی سازمان