ثبت نام مشارکت در طرح سرشماری کشاورزی سال1393

تاریخ : 9 اکتبر 2013

 متقاضیان ثبت نام میتوانند به سایتamarksh.irمراجعه و برای مشارکت در طرح آمارگیری کشاورزی سال 1393 ثبت نام نمایند:

1- اين سامانه به منظور ثبت مشخصات متقاضيان ترجيحاً 20 تا 35 ساله ساكن استان كرمانشاه كه تمايل دارند در اجراي سرشماري ها و طرح هاي آمارگيري با دفتر آمار و اطلاعات استانداري كرمانشاه به صورت پاره وقت (حداكثر جمعاً 2 ماه در سال) همكاري نمايند؛‌طراحي گرديده است.

 2- دفتر آمار و اطلاعات در رد يا پذيرش درخواست ها مختار است؛ ثبت نام شدگان امتيازبندي مي شوند و در صورت نياز با آنان تماس گرفته خواهد شد و نيازي به مراجعه حضوري نيست.

 3- عدم اشتغال، دارا بودن مدرك ديپلم و بالاتر، برخورداري از سلامت جسماني،خط خوانا و حضور تمام وقت در زمان اجراي طرح هاي آمارگيري و سرشماري ها و آشنايي با زبان محلي از جمله شرايط عمومي پذيرش مي باشد.

 4- متقاضيان در صورت دعوت به همكاري،ملزم به گذراندن دوره آموزشي و كسب حدنصاب لازم در پايان دوره مي باشند.

 روابط عمومی سازمان