اسامی اعضای مجاز به تهیه نقشه های بخش کشاورزی

تاریخ : 12 ژانویه 2017

به اطلاع می رساند اسامی اعضای مجاز به نقشه برداری(شاغل در بخش خصوصی و یا جویای کار) به تفکیک شهرستان محل سکونت،وضعیت رتبه بندی و به ترتیب شماره نظام مهندسی در لینک زیر قابل دسترسی است.

لازم به ذکر است برای ارجاع کار نقشه برداری واحدهای متقاضی صدور مجوز دارندگان رتبه و پروانه اشتغال نظام مهندسی در اولویت خواهند بود و سایر افراد برای کارهای غیر از نقشه برداری متقاضیان صدور مجوز به شهرستانها معرفی خواهند شد.

اسامی نقشه برداران مجاز

روابط عمومی سازمان