تخفیف ويژه رستوران گل گندم به اعضای نظام مهندسی

تاریخ : 7 سپتامبر 2014

با توجه به رویکرد جدید سازمان در ارائه خدمات رفاهی به اعضاء رییس سازمان نظام مهندسی استان با مدیریت رستوران گل گندم در خصوص نحوه بهره مندی اعضای سازمان از خدمات رستوران توافق و تفاهم نامه ای مبادله کردند.

بر اساس تفاهم نامه منعقده رستوران گل گندم واقع در خیابان جام جم جنب بانک کشاورزی به مراجعه کنندگان عضو سازمان که دارای کارت عضویت معتبر هستند خدمات خود را 15 درصد تخفیف ارائه نماید.

ضمنا سهمیه هر عضو سه وعده در هر ماه خواهد بود.

لذا اعضای محترم در صورت مراجعه می توانند با ارائه کارت عضویت معتبر از تخفیف مذکور بر خوردار گردند.

لازم به ذکر است ارائه خدمات فوق برای اعضایی که اعتبار کارت عضویتشان تا پایان 92 بوده است فقط به مدت 6 ماه خواهد بود.

روابط عمومی سازمان