تعرفه خدمات | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
تعرفه خدمات

تعرفه های خدمات کارشناسی ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی در لینک زیر قابل دسترسی است:

تعرفه خدمات کشاورزی

تعرفه نقشه برداری

روابط عمومی سازمان