دوره های آموزشی

تاریخ : 28 ژوئن 2006

به استحضار میرساند جهاد دانشگاهی دانشكده كشاورزی دانشگاه تهران طی سال 1385 دوره های آموزشی با عناوین جدول زیر برگزار خواهد نمود. اعضای سازمان می توانند جهت ثبت نام و كسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی مراجعه فرمایند. ضمناً: –               دوره های مذكور چنانچه به حد نصاب لازم برسند (12 نفر) بصورت فشرده و در […]


عملکرد نظام مهندسی کرمانشاه در امور خدماتی و رفاهی

تاریخ : 27 ژوئن 2006

امور عمومی و خدماتی 1-      تهیه امكانات و تجهیزات اداری بر اساس مصوبات شورا 2-    برقراری انشعاب گاز و دو خط تلفن، نصب تلفن همگانی، صندوقهای نظرات و پیشنهادها، قفسه های نمایش كتب و نشریات و برد آزاد در دبیرخانه نظام استان، 3-      بكارگیری دو نفر نیروی تمام وقت در قسمت روابط عمومی و امور […]


عملكرد نظام مهندسی كرمانشاه در امور خدماتی و رفاهی

تاریخ : 27 ژوئن 2006

امور عمومی و خدماتی 1-      تهیه امكانات و تجهیزات اداری بر اساس مصوبات شورا 2-    برقراری انشعاب گاز و دو خط تلفن، نصب تلفن همگانی، صندوقهای نظرات و پیشنهادها، قفسه های نمایش كتب و نشریات و برد آزاد در دبیرخانه نظام استان، 3-      بكارگیری دو نفر نیروی تمام وقت در قسمت روابط عمومی و امور […]


گزارش برگزاری اولین جلسه دومین شورای سازمان

تاریخ : 12 ژوئن 2006

یكصدمین جلسه شورای اول و اولین جلسه شورای دوم سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان كرمانشاه با حضور رییس سازمان جهاد كشاورزی استان؛ دبیر كمیته اجرایی دومین دوره انتخابات شورای استان؛ اعضای جدید و قدیم شورا؛ معاون برنامه ریزی اشتغال؛ معاون آموزشی؛ فنی و پژوهشی؛ مسئول روابط عمومی نظام مهندسی استان و در […]


برگزاری کارگاه آموزشی پرورش ماهیان سرد آبی

تاریخ : 10 آوریل 2006

دوره مقدماتی آشنایی با روش پرورش ماهیان سردآبی با حضور 25 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان در رشته های علوم دامی و شیلات اواخر اسفند ماه 1384 در مجتمع آموزشی جهاد كشاورزی ماهیدشت برگزار شد. این دوره پس از انعقاد تفاهم نامه همكاری بین سازمان نظام مهندسی كشاورزی و […]


برگزاری كارگاه آموزشی پرورش ماهیان سرد آبی

تاریخ : 10 آوریل 2006

دوره مقدماتی آشنایی با روش پرورش ماهیان سردآبی با حضور 25 نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان در رشته های علوم دامی و شیلات اواخر اسفند ماه 1384 در مجتمع آموزشی جهاد كشاورزی ماهیدشت برگزار شد. این دوره پس از انعقاد تفاهم نامه همكاری بین سازمان نظام مهندسی كشاورزی و […]


برگزاری کارگاه آموزشی ناظرین گندم شهرستان روانسر

تاریخ : 10 آوریل 2006

اولین كارگاه آموزشی ویژه سال 1385 با حضور 40 نفر از كارشناسان طرح نظارت گندم مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان روانسر برگزار گردید. در این كارگاه آموزشی كه مهندس رویین تن معاون فنی و اجرایی جهاد كشاورزی و مهندس پرویزی فر مدیر جهاد كشاورزی شهرستان روانسر و تنی چند از كارشناسان مرتبط با طرح مذكور حضور […]


برگزاری كارگاه آموزشی ناظرین گندم شهرستان روانسر

تاریخ : 10 آوریل 2006

اولین كارگاه آموزشی ویژه سال 1385 با حضور 40 نفر از كارشناسان طرح نظارت گندم مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان روانسر برگزار گردید. در این كارگاه آموزشی كه مهندس رویین تن معاون فنی و اجرایی جهاد كشاورزی و مهندس پرویزی فر مدیر جهاد كشاورزی شهرستان روانسر و تنی چند از كارشناسان مرتبط با طرح مذكور حضور […]