No Banner to display

نتایج آزمون ناظرین مورخه 1394/10/17

تاریخ : 13 ژانویه 2016

 نتایج آزمون پذیرفته شدگان طرحهای مختلف از جمله مسئولین فنی وبازدیداولیه گلخانه ها،ناظرین گلخانه، زیست محیطی و دامپروری که در مورخ 94/10/17 برگزارگردید به شرح ذیل اعلام می گردد.

ضمناً اعلام میدارد که ارجاع کاربه افراد پذیرفته شده جدید و ناظرین قبلی منوط به انجام مراحل زیرمی باشد:

1- عضویت معتبر در سازمان

2- اخذ رتبه و پروانه اشتغال تا پایان دی ماه 94(درصورت داشتن پروانه اشتغال تمدید آن ضروری است).

3- گذراندن دورة های آموزشی ویژه و تخصصی مرتبط با طرحهای مورد نظر.

4- سپردن تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال درطرحها ، شرکتهای خصوصی و ………….

باشت
 
بویراحمد
 
بهمئی
 
چرام
 
دنا
 
کهگیلویه
 
گچساران
 
لنده