No Banner to display

کارگاه آموزشی ویژه ناظرین پذیرفته شده زیست محیطی

تاریخ : 2 فوریه 2016

کارگاه آموزشی  ویژه ناظرین پذیرفته شده زیست محیطی

1394/11/17 لغایت1394/11/18  ساعت 8 صبح درمحل سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان (سالن مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی)برگزار میگردد.