تماس با سازمان | سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد
تماس با سازمان

یاسوج، فلکه جهاد، ساختمان شماره سه سازمان جهادکشاورزی
تلفن: ۳۳۴۵۱۵۱-۰۷۴۱
نمابر: ۳۳۴۴۵۶۴