No Banner to display

23مهر ماه آخرین مهلت ثبت نام در دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

تاریخ : 13 اکتبر 2015

به گزارش معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی، ثبت نام دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه تمدید شد. با توجه به درخواستهای مکرر برای آخرین بار این تاریخ تمدید گردید.
بنا بر این گزارش، این آزمون در روزهای سوم و چهارم دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
بنابر اعلام معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی این تاریخ غیرقابل تمدید می باشد.