No Banner to display

شورای مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور میزبان رئیس استان کردستان

تاریخ : 27 اکتبر 2015

عابد احمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کردستان صبح دوشنبه در بیست و دومین جلسه شورای مدیران حضور یافت و در مورد اقدامات و برنامه های سازمان استان کردستان در بین مدیران سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور توضیحات لازم را داد .
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، در این جلسه عابد احمدی گفت: فعالیت هایی که در طول مدیریت در استان انجام داده ایم بخشی از آن برنامه ها و آئین نامه های اجرایی کشوری بوده است و بخش دیگر آن فعالیت های خاص خود استان کردستان می باشد.
وی در ادامه در خصوص معرفی بخش کشاورزی استان کردستان توضیح داد: استان کردستان 1/7مساحت غرب کشور را در برمی گیرد که 1.100.000 هکتار آن اراضی زراعی و باغی، ۴۰۰ هزار هکتار آن اراضی جنگلی و مابقی مرتع است. کردستان استان دیم خیزی است و می توان گفت در بحث دیمات مقام اول را دارد. با وجود اینکه پنج حوزه اصلی آبریز کشور در این استان واقع شده است، فقط 14 درصد از اراضی استان آبی میباشد.
احمدی همچنین در خصوص فعالیت های کشاورزی استان گفت: بنا بر شرایط آب و هوایی استان کردستان زمینه مناسبی برای پرورش طیور دارد و در حال حاضر ۶۹۷واحد مرغداری گوشتی داریم. در بخش پرورش زنبور عسل به دلیل پوشش گیاهی مناسب منطقه شرایط مناسبی داریم همچنین استان کردستان در بخش شیلات دارای ۲مجتمع بزرگ ماهیان سرد آبی می باشد که در طول سال فعال هستند و کیفت آب آنها در حد آب شرب میباشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان کردستان در خصوص وضعیت فعلی سازمان استان خود گفت: در حال حاضر تعداد کل اعضای سازمان ۴۵۵۷نفراست. تعداد اعضای حقوقی ۲۲۰ شرکت می باشد. در حال حاضر ۴۸ واحد سم فروشی فعال دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی در حال فعالیت هستند همچنین ۱۱ کلینیک گیاه پزشکی برای اعضای سازمان وجود دارد.
وی همچنین در مورد اقدامات موفق سازمان استان اینگونه توضیح داد: در طول این چند سال یکی از اهداف ما هدف گذاری جهت ایجاد  اشتغال و درآمد بیشتر و پایدارتر بوده است و اقداماتی همچون، واریز وجه به حساب سازمان و ارجاع کار از طریق سازمان، توانمند سازی اعضاء و تشکیل گروه فنی جهت نظارت، پرداخت کسورات و دیگر هزینه ها از محل طرح، تلاش در خصوص واگذاری کار کارشناسی با پرداخت هزینه توسط متقاضی انجام داه ایم.
احمدی، فعالیت ها و طرحهایی که  در طول دو دوره توسط سازمان و اعضای سازمان انجام شده بر این اساس عنوان کرد: پروژه نظارت براجرای طرح خاکورزی حفاظتی، پروژه نظارت بر مزارع سیب زمینی، کلزا ، چغندر، حبوبات وذرت، پروژه نظارت براجرای طرح توسعه باغات دیم، پروژه نظارت براجرای طرح اصلاح باغات، انجام بازدید فنی قبل از پرداخت تسهیلات، پروژه اجرای طرح توسعه کشت گیاهان دارویی،نظارت براجرای طرح تولید نهال سالم درنهالستانها، فعالیت بعنوان مدیران فنی و ناظر گلخانه ها،فعالیت بعنوان مدیران فنی مرغداریها،
احمدی به برنامه های موفق سازمان استان و دلایل موفقیت آنها اشاره کرد و افزود: انجام بازدید وتهیه نقشه و کروکی(اداره ثبت، امورآب، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و …)، تفسیر عکسهای هوایی، دیگر طرحهایی که هزینه آنها توسط متقاضی به حساب سازمان واریز میشود از اقدامات موفق استان است که درآمدزایی مناسب، افزایش ارتباط اعضاء و سازمان، ارتقاءشان و جایگاه سازمان و توجه به حق و حقوق کشاورز از دلایل این موفقیتها می باشد.
وی در پایان جلسه به ارائه پیشنهاداتی برای سازمان پرداخت و گفت: برنامه های موفق در سازمان مرکزی در اولویت کاری جهت واگذاری بصورت کشوری و یا بازبینی و به روز رسانی باید قرار گیرند. تمامی فعالیتها در قالب دستورالعمل مشخص انجام و هرگونه تغییر فقط با موافقت کمیته مرکزی امکان پذیر باشد. در تهیه برنامه جامع کشوری تجارب استانهای موفق در نظر گرفته شود. برابر مقررات از ورود دیگر نهادها به این وظایف جلوگیری شود.

  لینکــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خبــــــــــــــــــــــــــــر