No Banner to display

مصوبه شورای مرکزی در خصوص آزمون کارشناس رسمی

تاریخ : 2 نوامبر 2015

کارشناسان رسمی که در آزمون کتبی پذیرفته شده و در مصاحبه نمره قبولی را کسب نکرده اند به شرط ثبت نام در آزمون بعدی، از آزمون کتبی معاف خواهد شد.
براساس ابلاغیه مصوبه شورای مرکزی شماره ۹۳/۴۷/د مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵، آن دسته از متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی که در آزمون کتبی پذیرفته شده و در مرحله مصاحبه نمره قبولی را کسب نکرده اند، به شرط ثبت نام در آزمون بعدی، از آزمون کتبی معاف بوده و بدون آزمون دعوت به مصاحبه می شوند.