ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

اعضای شورای سازمان نظام مهندسی استان لرستان

تاریخ : 4 آوریل 2015

  ایرج سپه وند رییس شورا آذر ساكي نایب رییس شورا افسانه قربانی خزانه دار شورا حامد نوری زاده دبیر شورا جهانشیر شاکرمی عضو شورا مسعود رفیعی عضو شورا عیدی بازگیر عضو شورا حسين پيرحياتي عضو شورا ناصر نجيب زاده عضو شورا علی میناپور عضو شورا احمد آخوندزاده عضو شورا   (روابط عمومی سازمان نظام […]