ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

تعرفه های خدمات فنی و مهندسی کشاورزی بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۳

تاریخ : 20 اکتبر 2014

در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، 

سازمان نظام مهندسی کشور با تشکیل کمیته دائمی تدوین تعرفه با حضور نمایندگان موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج، مجمع ملی خبرگان کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی و با دریافت نقطه نظرات سازمانها و معاونتهای اجرایی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تدوین مجموعه «تعرفه های خدمات بخش کشاورزی سال ۱۳۹۳» نمود.
تعرفه های مذکور در زیربخشهای آب و خاک، آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی، جنگلها، مراتع و آبخیزداری، حفظ نباتات، شیلات، تولیدات دامی، تولیدات گیاهی، مکانیزاسیون و صدرو، تمدید و بهره برداری پروانه واحدهای تولیدی در اردیبهشت ماه سال جاری به رییس سازمان نظام مهندسی  جهت پیشنهاد به وزیر محترم جهاد کشاورزی  به منظور ابلاغ ارائه گردید.
بنابر این گزارش، این  تعرفه ها، با هدف ایجاد وحدت رویه و تعیین مبنا و معیاری برای فعالین (اشخاص حقیقی یا حقوقی ) غیردولتی این بخش است تا بتوانند با استناد به آن در ازای ارائه خدمات خود حق الزحمه مناسب را دریافت نمایند.

تذکر: این تعرفه ها مشمول ارائه خدمات بخش غیردولتی (مراکز موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری) به بخش غیردولتی است؛ و بخش دولتی،  ضوابط و معیارها و تعرفه های مرتبط به خود را دارد.

tarefe-93

 

((روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان))