ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

خودداری از خرید و فروش سهام شرکتهای مشاوره ای

تاریخ : 16 فوریه 2015

به اطلاع کلیه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان  می رساند با توجه به شایعاتی مبنی بر خرید و فروش سهام شرکتهای مشاوره ای که اعضای آنها جذب سازمان جهاد کشاورزی استان شده اند،  به اطلاع می رساند خرید و فروش سهام این گونه شرکتها تا تصمیم گیری لازم ممنوع و غیرقانونی بوده و سازمان نظام مهندسی هیچگونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد و عواقب ناشی از آن برعهده خود عضو می باشد.

(روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان)