ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

اطلاعیه ساماندهی شرکتهای خدمات مشاوره ای در شهرستانهای بروجرد، پلدختر و کوهدشت

تاریخ : 11 ژانویه 2016

به اطلاع اعضای جویای کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  در شهرستانهای بروجرد، پلدختر و کوهدشتمی رساند با عنایت به استخدام ناظرین که عمدتا شاغل در شرکتهای مشاوره ای بودند و خالی شدن ظرفیت شرکتها، این سازمان در نظر دارد ساماندهی جدید شرکتهای مشاوره ای را بصورت شهرستانی انجام دهد لذا از اعضای جویای کار سازمان در صورت تمایل چنانچه که قبلا درخواست عضویت در شرکتها مشاوره ای را تحویل سازمان نظام مهندسی نداده اند نسبت به تحویل درخواست به این سازمان در اسرع وقت اقدام نمایند.

تذکر1: ساماندهی شرکتهای سایر شهرستانها نیز متعاقبا از طریق همین سامانه فراخوان می گردد.

تذکر2: جهت اطلاع رسانی به کل اعضاء روند اطلاع رسانی ساماندهی شرکتها از طریق همین سامانه انجام می گیرد  لذا اعضای سازمان  با مراجعه به سایت سازمان نظام مهندسی  اطلاعیه های ساماندهی را از طریق همین سامانه پیگیری نمایند.

تذکر3: به سایر درخواستهای  خارج از سازمان نظام مهندسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی لرستان”