ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

دوره هاي آموزشي 6 ماهه اول 1395

تاریخ : 11 ژوئن 2016

به اطلاع اعضا سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان مي رساند معاونت آموزشي و فناوري سازمان در نظر دارد دوره هاي آموزشي ذيل را در 6 ماهه اول سالجاري برگزار نمايد.

متقاضيان مي توانند پس از واريز هزينه دوره هاي آموزشي (رديف 1-7) به شماره حساب 2734217 بانك رفاه و اسكن فيش واريزي جهت ثبت نام در دوره هاي آموزشي از طريق سايت سازمان به نشاني http://iaeo.org/lorestan  قسمت ثبت نام دوره هاي آموزشي  اقدام نمايند.

1- آشنايي با GPS و كاربرد آن در كشاورزي   16 ساعت  400000  ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

2- نقشه  خواني  12  ساعت  250000  ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

3- زعفران  16 ساعت   350000  ريال   جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

4- تفسير عكسهاي هوايي  20  ساعت   500000  ريال   جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

5- طراحي و اجراي سيستمهاي آبياري  90 ساعت  5000000 ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

6-  جيره نويسي طيور  12ساعت  300000 ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

7-  جيره نويسي دام سنگين 12ساعت  300000 ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://iaeo.org/lorestan

—————–

6- آموزش اتوكد    سي و دو ساعت       1000000  ريال       جهت ثبت نام مراجعه به http://ejdlor.ir

7- نرم افزار آماري SAS    سي و دو ساعت   1000000 ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://ejdlor.ir

8-  نرم افزار آماري MINITAB سي و دو ساعت   1000000 ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://ejdlor.ir

9- GIS مقدماتي و پيشرفته  48 ساعت  1320000 ريال  جهت ثبت نام مراجعه به http://ejdlor.ir

 

تذكر: دوره هاي آموزشي (9-6) با همكاري معاونت آموزش جهاد دانشگاهي لرستان برگزار مي گردد.

توجه : در صورت به حد نصاب رسيدن ظرفيت هر دوره (20 نفر) دوره آموزشي در شهرستانهايي كه تكميل ظرفيت شده اند برگزار مي گردد.

 

“روابط عمومي سازمان نظام مهندسي لرستان”