ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

دريافت گواهينامه آموزش GPS

تاریخ : 9 آگوست 2016

به اطلاع شركت كنندگان در دوره آموزشي GPS  در تاريخ هاي ذيل مي رساند جهت دريافت گواهي نامه آموزشي خود به معاونت آموزشي و فناوري سازمان مراجعه نمايند.

1395/05/02

1395/04/29

1395/04/26

1395/03/03

 

“روابط عمومي سازمان نظام مهندسي”