ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

خدمات دندانپزشكي با 40 درصد تخيف براي اعضاي سازمان

تاریخ : 4 ژانویه 2017

به اطلاع اعضاي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان مي رساند با عقد تفاهمنامه اي با مجتمع دندانپزشكي دادگستري واقع در خرم آباد ميدان شاپورخواست(ژاندارمري سابق) مقرر گرديده كليه خدمات دندانپزشكي آن مجتمع براي اعضاي سازمان نظام مهندسي با 40 درصد تخفيف به شرح جدول تعرفه هاي مجتمع ارائه گردد.
اعضاي سازمان مي توانند با ارائه كارت عضويت اينترنتي و تصوير آن (در صورت آماده نبودن كارت عضويت با معرفي نامه سازمان نظام مهندسي) از خدمات داندانپزشكي مجتمع مذكور بهره مند گردند.

جدول تعرفه ها:

dandanpezeshki

“روابط عمومي سازمان نظام مهندسي لرستان”