ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

اسامی رابطین سازمان در شهرستانها

تاریخ : 26 آگوست 2012

ردیف

نام و نام خانوادگی رابط

شهرستان

1

—————————————-

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد

2

مهندس سعید خسروی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد

3

مهندس مهرداد نظافتی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دورود

4

مهندس علی میناپور

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت

5

مهندس علی کرم عسگری

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر

6

مهندس حامد نوری زاده

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلسله

7

مهندس ابراهیم دارابی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز

8

مهندس سیدروح اله قاسمی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان چگنی

9

 خانم مهندس  راضیه اسدالهی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا

10

مهندس علی عزیزی

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دلفان

“روابط عمومی سازمان نظام مهندسی”