ثبت نام دوره های آموزشی
ثبت نام دوره های آموزشی

بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير جهت اعضاي سازمان

تاریخ : 19 دسامبر 2011

به اطلاع اعضاي شركتهاي خدمات مشاوره اي، آزمايشگاههاي تشخيص آفات و بيماريهاي گياهي ، فروشگاههاي سموم دفع آفات و كليه افرادي كه به هر نحوي از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان مشغول به فعاليت مي باشند با عنايت به تفاهمنامه فيمابين سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و صندوق بيمه […]


قابل توجه کارگزاران صندوق بیمه محصولات کشاورزی

تاریخ : 26 اکتبر 2011

اطلاعيه به اطلاع كليه كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان مي رساند بر اساس بند يك ماده يك تفاهم نامه منعقده في مابين سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و صندوق بيمه محصولات كشاورزي، كليه كارگزاران و ارزيابهاي خسارت صندوق بيمه محصولات كشاورزي مي بايست داراي گواهي رتبه بندي و پروانه […]


قابل توجه كارگزاران صندوق بيمه محصولات كشاورزي

تاریخ : 26 اکتبر 2011

اطلاعيه به اطلاع كليه كارگزاران بيمه محصولات كشاورزي و منابع طبيعي استان لرستان مي رساند بر اساس بند يك ماده يك تفاهم نامه منعقده في مابين سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و صندوق بيمه محصولات كشاورزي، كليه كارگزاران و ارزيابهاي خسارت صندوق بيمه محصولات كشاورزي مي بايست داراي گواهي رتبه بندي و پروانه […]


نیاز سنجی آموزشی اعضای شاغل در شرکتهای مشاوره ای

تاریخ : 21 جولای 2011

اطلاعیه   به اطلاع مدیران عامل شرکتهای خدمات فنی مهندسی کشاورزی در سطح استان لرستان می رساند این سازمان در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح علمی و دانش فنی اعضاء شاغل در شرکتهای خدمات فنی و مهندسی کشاورزی، نسبت به نیاز سنجی آموزشی اعضاء فوق و تدوین برنامه آموزشی آنان اقدام نماید. لذا مدیران […]


دوره های آموزشی با همکاری اداره فنی و حرفه ای

تاریخ : 23 می 2011

اطلاعيه به اطلاع اعضاء سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان مي رساند اين سازمان در نظر دارد با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای اقدام  به برگزاری دوره های آموزشی ذيل نمايد. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام  و کسب اطلاعات بيشتر به معاونت آموزشی ، فنی و پژوهشی سازمان مراجعه نمايند. رديف […]


دوره هاي آموزشي با همكاري اداره فني و حرفه اي

تاریخ : 23 می 2011

اطلاعيه به اطلاع اعضاء سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي لرستان مي رساند اين سازمان در نظر دارد با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای اقدام  به برگزاری دوره های آموزشی ذيل نمايد. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام  و کسب اطلاعات بيشتر به معاونت آموزشی ، فنی و پژوهشی سازمان مراجعه نمايند. رديف […]


اطلاع رساني با سامانه پيام كوتاه

تاریخ : 23 می 2011

اطلاعيه   به اطلاع میر ساند سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی لرستان در نظر دارد از طريق سامانه پيام کوتاه اقدام  به اطلاع رسانی اقدامات سازمان نمايد. لذا کليه اعضاء جهت اعلام شماره تماس (تلفن همراه)می توانند به دبيرخانه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبيعی استان يا رابطين سازمان در شهرستانها مراجعه نمايند. روابط عمومي سازمان […]


فرم درخواست صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی

تاریخ : 4 آوریل 2011

parvaneh eshteghal.doc


فرم درخواست صدور پروانه اشتغال اشخاص حقيقي

تاریخ : 4 آوریل 2011

parvaneh eshteghal.doc


نمونه فرم نسخه گیاهپزشکی

تاریخ : 4 آوریل 2011

نمونه فرم نسخه گياهپزشكي scan0001.pdf scan0002.pdf