خلاصه مصوبات شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاریخ : 1 دسامبر 2006

·         اولین جلسه (23/3/85 ) – انتخاب اعضاء هیئت رئیسه شورای نظام مهندسی استان شامل  آقایان مهندس تشکری ، مهندس چنگیزی، مهندس جلالوندی و مهندس سمائی به ترتیب به عنوان رئیس ، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر – انتخاب آقایان مهندس تشکری و مهندس جلالوندی به عنوان نمایندگان شورای استان در مجمع عمومی سازمان […]


ششمین جلسه شورای نظام مهندسی استان مرکزی در دوره جدید با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل گردید.

تاریخ : 13 آگوست 2006

بسمه تعالی صورتجلسه ششمین جلسه شورای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی راس ساعت 30/17 روز شنبه مورخ 7/5/85 با تلاوت آیاتی چند از کلام ا.. مجید و با حضور اکثریت اعضاء شورا و رئیس محترم و معاونین محترم فنی و اجرائی و امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی آغاز و پس […]


برگزاری جلسه مشترک با بانک کشاورزی استان در خصوص چگونگی انجام بیمه محصولات کشاورزی در سال زراعی آینده

تاریخ : 13 آگوست 2006

بسمه تعالی صورتجلسه در تاریخ 2/5/85 براساس دعوتنامه شماره 837/س85 مورخ 1/5/85 سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان مركزی جلسه ای راس ساعت 30/9 صبح در اتباط با روابط فیمابین بانك كشاورزی و صندوق بیمه محصولات كشاورزی با سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی با حضور جناب آقای مهندس باغبان مدیر محترم […]


سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و سه سال فعالیت:

تاریخ : 9 فوریه 2006

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و سه سال فعالیت: پس از آنکه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در تیرماه 1380 در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و مسئولیت راه اندازی این تشکل غیر دولتی از طرف ریاست محترم جمهوری به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ گردید. در استان […]


گزارش عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی تا پایان سال 83

تاریخ : 26 ژانویه 2006

مقدمه: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، بزرگترین و جامع ترین تشکل تخصصی در بخش کشاورزی می باشد و سازمانی است مستقل و غیر دولتی که از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی اعم از دولتی و غیر دولتی و براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. اساس کار این سازمان همانطور که […]