برگزاری 6 کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان دردهمین نمایشگاه دام وطیور

تاریخ : 22 نوامبر 2016

غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در دهمین نمایشگاه دام طیور وصنایع وابسته اراک از ۲۵ الی ۲۸ آبان ماه مورد بازدید علاقمندان قرار گرفت.
در حاشیه این نمایشگاه ۶ کارگاه آموزشی توسط مرکز رشد و فناوری کشاورزی رویش با حضور اعضای سازمان و بهره برداران و شهروندان علاقمند برگزار و مورد استقبال قرار گرفت.
بنابر این گزارش، این کارگاههای آموزشی شامل، کارگاه تخصصی دامپروری و کارگاه آموزشی آشنایی با چالشهای تامین انرژی درگله های گاوشیری در ۲۷ آبان ماه و کارگاههای تخصصی باغات انگور، نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی ویژه شهروندان و چگونگی تبدیل باغات سنتی انگوربه باغات مدرن در ۲۸ آبان ماه برگزار گردید. همچنین کارگاه آموزشی آشنایی حرفه ای مرحله داشت کلزا نیز با حضور اعضاء برگزار شد.
حضور رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور بهمراه رئیس و معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در غرفه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در دهمین نمایشگاه کشاورزی از دیگر رویدادهای مهم این نمایشگاه بود.
%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-03-1024x768
%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-01-300x225