قابل توجه متقاضیان یازدهمین آزمون طراحی واجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار

تاریخ : 29 نوامبر 2016

متقاضیان یازدهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار می توانند از ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۹ آذرماه با مراجعه به کارتابل خود در سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس iaeo.ir از طریق قسمت مشاهده و پرینت کارت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اقدام نمایند.
بر این اساس، پرینت کارت ورود به جلسه و همراه داشتن آن به انضمام اصل کارت ملی و یا کارت عضویت برای شرکت در آزمون الزامی است.