آئین نامه اجرایی نظام پیشنهادها

تاریخ : 14 فوریه 2006

آئین نامه اجرایی نظام پیشنهادی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران   ماده 1 – تعریف نظام پیشنهادها : نظام پیشنهادها ساز و كاری است كه با ایجاد انگیزه موجب شكوفائی اندیشه ها در اعضاء سازمان اعم از حقیقی ( كارشناس ) حقوقی ( شركتها و مؤسسات ) كه بزرگترین […]


آئین نامه اجرائی ماده (30)

تاریخ : 14 فوریه 2006

آئین نامه اجرائی ماده      (30) قانون سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور .     ماده     1 – اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی زیر بكار می روند: الف- سازمان :‌سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ب- سازمان استان :‌سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان […]


تعداد داوطلبان عضویت در انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاریخ : 14 فوریه 2006

47 نفر از دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی جهت شرکت در انتخابات شورای نظام مهندسی استان مرکزی ثبت نام نمودند   تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 18/11/84 و بعد از تمدید یک هفته ای زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی استان جمعا" تعداد 47 نفر با مراجعه […]


تعداد داوطلبان عضویت در انتخابات سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

تاریخ : 14 فوریه 2006

47 نفر از دانش آموختگان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی جهت شرکت در انتخابات شورای نظام مهندسی استان مرکزی ثبت نام نمودند   تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 18/11/84 و بعد از تمدید یک هفته ای زمان ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای نظام مهندسی استان جمعا" تعداد 47 نفر با مراجعه […]


رتبه بندی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تاریخ : 9 فوریه 2006

رتبه بندی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سازمان نظام مهندسی بمنظور نظم بخشیدن به مهندسی بخش كشاورزی , پس از عضویت دانش آموختگان در این سازمان به آنها  شماره نظام مهندسی اعطاء می نماید و  سپس برای تعیین صلاحیتهای علمی و فنی آنان را        رتبه بندی می نماید.  احراز صلاحیت و رتبه […]


نظام پیشنهادها

تاریخ : 9 فوریه 2006

نظام پیشنهادها ساز و كاری است كه با ایجاد انگیزه موجب شكوفائی اندیشه ها در اعضاء سازمان اعم از حقیقی ( كارشناس ) حقوقی ( شركتها و مؤسسات ) كه بزرگترین و ارزشمندترین سرمایه سازمان به شمار می روند می گردد. نظرات و پیشنهادهای اعضاء سازمان موجب بروز خلاقیتها ، نوآوریها ،‌ رفع چالشها ، […]


سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و سه سال فعالیت:

تاریخ : 9 فوریه 2006

سازمان نظام مهندسی استان مرکزی و سه سال فعالیت: پس از آنکه قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران در تیرماه 1380 در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و مسئولیت راه اندازی این تشکل غیر دولتی از طرف ریاست محترم جمهوری به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ گردید. در استان […]


برگزاری دوره های آموزشی بعنوان یکی از وظایف سازمان

تاریخ : 9 فوریه 2006

برگزاری دوره های آموزشی بعنوان یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی   1- اهمیت شرکت در دوره های آموزشی: برگزاری دوره های آموزش كاربردی و نوآموزی و بازآموزی از وظائف سازمان نظام مهندسی برای آماده سازی اعضاء جهت شركت در فعالیتهای فنی و حرفه ای می باشد و به همین جهت […]


صندوق تعاون و رفاه

تاریخ : 9 فوریه 2006

براساس ماده 37 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران صندوق تعاون و رفاه سازمان بمنظور كمك به رفع مشكلات مالی  و انجام خدمات رفاهی برای بهبود زندگی اعضا در چارچوب قانون و مقررات سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی كشور تشكیل گردید .  بخشی از اهداف صندوق عبارتند […]


آشنایی با استان مرکزی

تاریخ : 9 فوریه 2006

آشنایی با استان مرکزی   استان مركزی تقریباً در مركز ایران بین 33 درجه و 30 دقیقه و 35 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 57 دقیقه و 51 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است . از شمال به استانهای تهران و زنجان و از مغرب به […]