No Banner to display

اسامی نهایی قبول شدگان دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار اعلام شد

تاریخ : ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

اسامی نهایی قبول شدگان دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار اعلام شد.
دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در روزهای پنجشنبه و جمعه ۳ و ۴ دی ماه در ۲۴ حوزه امتحانی برگزار شد. در این آزمون تعداد ۱۳۷۲ نفر متقاضی شرکت کردند و برای اولین بار ثبت نام دهمین دوره آزمون بصورت الکترونیکی انجام شد.
اسامی قبول شدگان