No Banner to display

گواهینامه قبول شدگان دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار صادر شد

تاریخ : ۲۳ خرداد ۱۳۹۵

به اطلاع قبول شدگان دهمین آزمون طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار می رساند، گواهینامه آزمون مذکور توسط معاونت آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور صادر و به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ارسال شده است. لذا متقاضیان پذیرفته شده میتوانند برای دریافت گواهینامه آزمون مذکور، به سازمان مراجعه نمایند.