No Banner to display

برگزاری مراسم تحلیف هفتمین دوره کارشناسان رسمی

تاریخ : ۲۷ خرداد ۱۳۹۵

مراسم تحلیف هفتمین دوره کارشناس رسمی هفته آخر تیرماه برگزار می شود.
به گزارش معاونت آموزش و فناوری، متقاضیان این دوره حداکثر تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند مبلغ ۲٫۱۸۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه مربوط به صدور پروانه کارشناس رسمی (مبلغ مصوب شورای مرکزی به اضافه نه درصد ارزش افزوده) را به حساب شماره ۴۷۷۸۲۱۷۹۶ بانک کشاورزی به نام سازمان نظام کشاورزی و منابع طبیعی واریز و اصل فیش واریزی را در روز مراسم تحلیف همزمان با تحویل پروانه کارشناس رسمی ارائه نمایند.
بنابر این گزارش، همچنین متقاضیان می توانند در صورت تمایل با واریز مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه کتاب “مجموعه اطلاعات کارشناسان رسمی سازمان” در روز مراسم این کتاب را نیز دریافت نمایند.
بر این اساس، آن دسته از متقاضیان پذیرفته شده نهایی هفتمین دوره انتخاب و معرفی کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی که مدارک مربوط به گواهی عدم سوء پیشینه (دریافت از مراکز پلیس + ۱۰) و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر (دریافت از آزمایشگاههای معتبر) و کپی کارت پایان خدمت سربازی را هنگام مصاحبه تحویل نداده اند، می بایست این مدارک را در روز برگزاری مراسم تحلیف، هنگام دریافت پروانه کارشناسی رسمی، تحویل نمایند. بدیهی است در غیر این صورت پروانه کارشناسی رسمی تحویل داده نخواهد شد و در این حالت متقاضی بایستی در مراسم تحلیف دوره بعدی شرکت نماید.

گفتنی است، متقاضیان حتما فایل فیش واریزی مربوط به صدور پروانه کارشناس رسمی را به آدرس Amoozesh@iaeo.org ایمیل نمایند.