رفاه کارت

تاریخ : 1 آگوست 2012

ارائه تخفیف از ۱۰۰۰ مرکزرفاهی ، خدماتی، استخر، رستوران و… هدیه ای از صندوق تعاون و رفاه سازمان نظام مهندسی و کشاورزی آدرس:خیابان راهنمایی روبروی دانشگاه ازاد نبش ابوالسعید ابوالخیر  سازمان نظام مهندسی کشاورزی صندوق رفاه تلفن: 05118446090